Hlavní stránka Základní informace o Itálii Průvodce po Itálii Dálniční poplatky Webové kamery Předpověď počasí Italská kuchyně Zajimavé odkazy

Berniniho slon nesoucí egyptský obelisk, Řím, Piazza della Minerva.


Lazio


Chtěli bychom Vám nabídnout nejen příjemnou dovolenou, ale i něco víc – rady na cestu a tipy na výlet na místa, která stojí za návštěvu, místa kulturně a historicky cenná, místa, která spoluvytvářela i naši kulturu. Byli bychom rádi, kdybyste našich informací využili k poznávání a k obohacení Vaší dovolené.

Přehled zajímavých míst

Anagni Bomarzo Caprarola Cerveteri Frascati a Castelli Romani Gaeta Lago di Bracciano Montecassino Montefiascone Ostia Antica Palestrina Řím Sermoneta a Ninfa Sperlonga Subiaco Tarquinia Terracina Tivoli Tuscania Viterbo


V každém městě najdete informační kancelář APT (Azienda di Promozione Turistika), kde se dozvíte vše nezbytné o městě a okolí, obdržíte zde většinou také bezplatně mapy a průvodce v různých světových jazycích. Zde se také můžete informovat o organizovaných výletech místních cestovních kanceláří. V menších městech objevíte informační kancelář označenou Pro Loco.

Italská muzea bývají většinou otevřena od 9 hod. do 19 hod., kromě dvou pondělků v měsíci.

V každém městě nechybí místní trh, který se uskutečňuje každý týden. Trhovci začínají většinou vybalovat zboží již v 5 hodin ráno a odejdou už asi kolem 13.30 hod. Všeobecně se dá říci, že na trhu obdržíte čerstvější a levnější sezónní produkty než v obchodech. Při nákupu potravin Italové většinou nesmlouvají, ale stojí za to požádat o slevu (sconto) na oděvy a jiné zboží.Anagni
nahoru

Podle pověsti založil Saturn na jihovýchodě Lazia pět měst, k nimž řadí i Anagni, Alatri a Arpino. Tato oblast je dnes známá jako La Ciociaria. Jméno je odvozeno od ciocie neboli dřeváků, které nosívali místní obyvatelé asi před dvaceti lety. Předtím, než tuto část Lazia ovládli Římané, zde žilo několik různých kmenů – Volskové, Samnitové a Hernikové. Kromě neobvyklých hradeb, jež chránily jejich osady, o nich nevíme téměř nic. Později se věřilo, že je vybudovali Kyklopové, podle nichž se jim dnes říká kyklopské. Anagni bylo nejposvátnějším centrem Herniků až do roku 306 před Kristem, kdy je vydrancovali Římané. Ve středověku bylo rodištěm a sídlem několika papežů. Z této éry se dochovalo mnoho budov, zejména palác Bonifáce VIII. ze 13. století, se sdruženými okny. Překrásný románský dóm Santa Maria, vztyčený na základech starověké akropole Herniků, se pyšní pěknou cosmatskou podlahovou mozaikou ze 13. století a o sto let mladšími sienskými freskami. Fresky v kryptě San Magno představuji jeden z nejucelenějších cyklů z 12. a 13. století.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Piazza Innocenzo III, tel. 0775 – 727852.

Okolí: K olivovníky porostlému svahu, 28km na východ od Anagni, se přimyká dříve významné město Herniků Alatri . I v současnosti působivé dvojité kyklopské hradby (dlouhé 2km a vysoké 3m) obepínaly akropoli ze 7. století před Kristem. Ve středověkém jádru pod hradbami stojí románský kostel Santa Maria Maggiore, nádherně zrestaurovaný ve 13. století. Arpino je rušné město se středověkým centrem, 40km na východ od Altari. Tady se narodil římský řečník Cicero. Asi 3km nad Arpinem, kde se kdysi rozprostíralo starověké město Civitavecchia, se táhne ohromný úsek kyklopských hradeb se zahroceným obloukem.


Bomarzo
nahoru

SACRO BOSCO pod městem Bomarzo vytvořil v letech 1522 – 80 vévoda Vidino Rosini jako bizarní památník své zesnulé manželky. Zrodilo se zde dílo, jež má daleko do pečlivě upravené renesanční zahrady a jež se naopak nese v duchu manýrismu. Vévoda tu nechal vystavět pokřivené budovy a z kamene vytesat obrovské fantastické bytosti a alegorické nestvůry.


Certosa di Caprarola
nahoru

Snad nejvelkolepější z venkovských vil spodobněných v 17. století pro zámožné římské rodiny je Palazzo Farnese (otevřeno Út – Ne). Ústřední bod středověké vesnice Caprarola. Projektoval ji Vignola a ztvárněna byla v letech 1559 až 1575. Půdorys sleduje základy pětiboké pevnosti, kterou o padesát let dříve koncipoval Antonio da Sangallo mladší. Místnosti na hlavním podlaží, kam se dostanete po umně štukovaném vřetenovém schodišti, dekorují fresky (z roku 1560 ) s výjevy zachycujícími hrdinské příběhy ze života Herkula a rodu Farnesů. Zvěčnili je převážně bratři Zuccariovi.

Trhy se zde konají každé úterý.

Informační kancelář: Via Filippo Nicolai 2, tel. 0761 – 646157.

Okolí: Malebné jezero Lago di Vico, 4km západně od Capraroly, vzniklo podle legendy na místě, kde Herkules udeřil kyjem do země. Ve skutečnosti ale vyplňuje někdejší sopečný kráter. Kolem dokola se rozprostírají zalesněné svahy pohoří Cimini (ze značné části přírodní rezervace). Podél břehu jezera vede vyhlídková silnice a nejlépe si zaplavete na jihovýchodním okraji.


Cerveteri
nahoru

V 6. století před Kristem spadalo Cerveteri (starověké Kyrsy) k nejvíce zalidněným a kulturně nejbohatším městům ve Středomoří. Obchodovalo s Řeckem a mělo pod kontrolou rozlehlou pobřežní oblast. Dva kilometry od něj leží nekropole (Via delle Necropoli, otevřeno Út – Ne), město mrtvých s labyrintem ulic lemovaných hrobkami ze 6. až 1. století před Kristem. Některé z větších tumulů, například Tomba degli Scudi e delle Sedie, jsou uvnitř uspořádány jako domy – s místnostmi, dveřmi a chodbami. Tombu dei Rilievi dekorují štukové reliéfy nástrojů, domácích zvířat a mytologických postav. Nejvýznamnější nálezy sice schraňují různá muzea, jako třeba Vatikánská, Villa Giulia či Britské muzeum v Londýně, ale některé uvidíte i v malém Museu Nazionale Cerite (Piazza Santa Maria, otevřeno Út – Ne) v centru města.

Trhy se zde konají každý pátek

Informační kancelář: Piazza Risorgimento, tel. 06 - 9951858.

Okolí: Mnoho dalších stop po Etruscích je v Norchii, kde se nacházejí hrobky vyhloubené do skalní stěny, a v Sutri, jehož amfiteátr patří k jedné z mála etruských památek.


Frascati a Castelli Romani
nahoru

Pohoří Colli Albani je již odedávna prázdninovým útočištěm Římanů. Ve starověku byly na kopcích situovány vily a ve středověku opevněné hrady (odtud název pohoří). V 16. a17. století tu vyrostla přepychová venkovská sídla s obdivuhodnými zahradami a parky. Za 2. světové války chtěla v kopcích fašistická vojska zastavit postup spojenců a mnoho měst v Castelli utrpělo značné škody při náletech spojenců. Dnes je třináct zdejších měst oblíbeným cílem celodenních výletů a proslulo bílým vínem. Centrální náměstí ve Frascati je vlastně belvedér, na nějž shlíží Villa Aldobrandini (otevřeno Po – Pá, prohlídka pouze s povolením informační kanceláře), majestátní stavba ze 17. století v úžasném parku plném skrytých grott (umělých jeskyní). Fontán a soch. Opevněné opatství Abbazia di San Nilo v Grottaferratě (3km na jih) bylo založeno v roce 1004 a jeho kapli krášlí roztomilé Domenichinovy fresky ze 17. století. Nad jezerem Albano, 6km směrem na jih, se tyčí Castel Gandolfo. Papežova letní rezidence. Pokud je přítomen, promlouvá papež k davům z balkonu. Nemi se rozprostírá kolem mohutného hradu z 9. století, 10km na jihovýchod. Proslavilo se jahodami a výhledem na tmavomodrou hladinu stejnojmenného jezera.

Informační kancelář: Piazza Marconi 1, Frascati, tel. 06 - 9420331


Gaeta
nahoru

Vergilius tvrdí že Gaeta byla pojmenována po Aeneově kojné Caietě, jež zde byla údajně pohřbena. Město leží na jižním mysu vybíhajícím do Gaetského zálivu na úpatí Monte Orlando. Historickému jádru vévodí mohutný aragonský hrad a věžičky neogotického kostela San Francesco. Směrem na sever se nachází moderní část Gaety, jež spojuje město s malebným letoviskem Serapo. Největším lákadlem Gaety je elegantní, pozdně románská zvonice dómu, jejíž vznešený vrchol nese střechu z barevných keramických tašek. Na nábřeží stojí malý kostel San Giovanni a Mare z 10. století, s vybledlými freskami, půlkulovitou kopulí a svažující se dlažbou, po které po záplavách voda snadno steče.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Piazza Traniello 19, tel. 0771 – 462767.


Lago di Bracciano
nahoru

Rozlehlé jezero Bracciano je bohaté na ryby a oblíbené mezi milovníky vodních sportů. Nejkrásnějším z měst na břehu jezera je středověká Anguillara na jihu, odkud se vám naskytne romantická podívaná na jezero. Největší město Bracciano na východním břehu se chlubí pevností Orsiniů – Odescalchiů – Castello Orsini – Odescalchi (Via del Castello, otevřeno Út – Ne). Tuto pětibokou stavbu z 15. století zkrášlili freskami Antoniazzo Romano a další toskánští a umbrijští umělci.

Informační kancelář: Via Claudia 72 , tel. 06 – 998 67 82 .


Montecassino
nahoru

Klášter (otevřeno denně 8.30 – 12 hod., 15.30 – 18 hod.) v Montecassinu – první benediktinský kostel a centrum středověkého umění – založil v roce 529 sv. Benedikt na troskách antické akropole. V 8. století již byl důležitým střediskem vzdělanosti a v 11. století jedním z nejbohatších klášterů v Evropě. V roce 1944 sloužil Němcům jako pevnost, a proto na něj zaútočilo spojenecké letectvo. Převážná část komplexu, včetně přepychového barokního kostela byla zničena, ale zdi bomby neporušily. Opatství odolávalo spojeneckým vojskům tři měsíce. Na přilehlém válečném hřbitově nalezlo věčný klid 30 000 padlých vojáku.


Montefiascone
nahoru

Toto hezké město trůní na okraji kráteru vyhaslé sopky, mezi břehem jezera Bolsena a ulicí Via Cassia. Vévodí mu rozměrná  katedrála Santa Margherita s osmibokým půdorysem a kopulí, jíž v 70. letech navrhl Carlo Fontana a která je druhou největší po báni chrámu sv. Petra v Římě. Na předměstí, u silnice Via Cassia vedoucí do Orvieta, spatříte San Flaviano, rozkošný dvoupodlažní kostel. Spodní část (z 11. století) je orientována na západ a horní (12. století ) na východ. Uvnitř si prohlédněte pěkné fresky ze 14. století a bohatě reliéfované hlavice, pravděpodobně čerpající z tradic etruského umění.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Via Flaviano , tel. 0761 – 820884.

Okolí: U jezera Bolsena - 15 km na sever – leží oblíbené rekreační středisko Bolsena. Turisty přitahuje plážemi a středověkým hradem, ale také možností výletů k ostrovům Bisentina a Martana


Ostia Antica
nahoru

Po více než 600 let byla Ostia hlavním římským přístavem a rušným centrem obchodu. V 5. století po Kristu však v důsledku epidemie malárie začalo město upadat. Přístav postupně zanášely nánosy bahna, které pohřbily zdejší domy. Díky této „konzervaci“ vydržely překvapivě dobře zachované. Ostia dnes leží 5 km ve vnitrozemí. Rozvaliny poskytují živý obraz o životě ve starověku. Ústřední tepna Decumanus Maximus protíná fórum, kde stojí největší ostijský chrám Kapitol, a vede kolem zrestaurovaného divadla, dodnes využívaného ke koncertům pod širým nebem. Cestu lemují lázně, obchody a několikapodlažní domy. Objevíte zde dokonce Thermopolium.

Vykopávky i muzeum jsou přístupné návštěvníkům v  Út – Ne , 9 – 19 hod.


Palestrina
nahoru

Středověká Palestrina vyrostla na terasách obrovského chrámu zasvěceného bohyni Fortuně Primigenii, matce všech bohů. V chrámu, založeném v 8. století před Kristem a upraveném Sullou ve 2. století před Kristem, se nalézala jedna z nejvýznamnějších věštíren starověku. Terasy svatyně, poseté fragmenty sloupů a portik, vedou nahoru k  Palazzu Barberini. Stojí na místě někdejšího kruhového chrámu a dnes tu sídlí Museo Nazionale Archeologico (Via Barberini, otevřeno denně), jehož nejznámějším exponátem je mozaika z 1. století před Kristem zachycující rozvodněný Nil.

Trhy se zde konají každou sobotu a 15. den v měsíci.

Informační kancelář: Piazza Santa Maria degli Angeli, tel. 06 – 9573176.

Řím
nahoru

Řím byl založen přibližně před 2700 lety na sedmi pahorcích u řeky Tiber. Od té doby z něj vyrostlo město se třemi miliony obyvatel a rozlohou 1500 čtverečních kilometrů. Můžete zde dokonce navštívit nezávislý stát Vatikán. V roce 1870 se Řím stal hlavním městem nové sjednocené Itálie. Leží přibližně 28 km od moře a má velmi dobré železniční i silniční spojení s dalšími historickými italskými městy.

K prohlídce Říma si dovolíme Vám doporučit specializovaného průvodce, jichž je na našem trhu velký výběr.


Sermoneta a Ninfa
nahoru

Rozkošné město Ninfa shlíží z vrcholu kopce na Pontinskou rovinou. Vyniká úzkými dlážděnými uličkami klikatícími se kolem středověkých domů, paláců a kostelů.  Dóm ukrývá krásný deskový obraz z 15. století od Benozza Gozzoliho, jenž znázorňuje Pannu Marii chovající v náručí Sermonetu. Na vrcholku města se vypíná pohádkový Castello Ceatani s příkopem, který freskami vyzdobil jeden z Pinturicchiových žáků. Dole v údolí uvidíte opuštěnou romantickou středověkou vesnici Ninfa (otevřeno veřejnosti duben – říjen, první So a Ne v měsíci). V roce 1921 ji rodina Caetaniových upravila na bujnou botanickou zahradu. Mezi chátrajícími domy se vinou potoky s vodopády.

Informační kancelář: Via Duca del Mare 19, Latina, tel. 0773 – 69540417.


Sperlonga
nahoru

Sperlonga je oblíbené přímořské rekreační středisko s písečnými plážemi. Na skalnatém výběžku jakoby trůní Staré město – malebné bludiště s úzkými uličkami, náměstíčky a bíle omítnutými domy s balkony, z nichž některé nabízejí podívanou na moře. Dnes zde objevíte bezpočet barů, restaurací a butiků. Nová část města leží dole na břehu moře. Do oblasti kolem Sperlongy se v horkých letních měsících uchylovali staří Římané. Na pobřeží si stavěli vily a v nedalekých útesech upravovali přírodní jeskyně, aby v nich mohli hodovat a odpočívat. V roce 1957 byly při vykopávkách v rozlehlém komplexu přepychové Tiberiovy vily (asi kilometr od jižního okraje města) v obrovské, z moře přístupné jeskyni odhaleny jedinečné helénistické sochy z 2. století před Kristem. Předpokládá se, že sochy inspirované příběhy z Homérovy Odyssey, vytesal tentýž umělec z Rhodu (kde císař Tiberius žil), jenž ztvárnil Laokoona. Spolu s dalšími nálezy je vystavuje Museo Archeologico Nazionale v archeologické zóně (Zona Archeologica, Via Flacca, otevřeno denně).

Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza della Rimembranza, tel. 0771 – 54796.


Subiaco
nahoru

V 6. století, znechucen úpadkem Říma, se svatý Benedikt rozhodl opustit město a uchýlil se do jeskyně nad Subiacem, kde žil jako poustevník. Následovali jej další a postupně se zde zrodilo dvanáct klášterů. Dochovaly se však jen dva – Santa Scolastica, (3 km na východ od Subiaca - otevřeno denně) zasvěcená Benediktově sestře a zahrnující tři křížové chodby – renesanční, raně gotickou a cosmatskou. O trochu výše se nad hlubokou strží tyčí mnohem zajímavější San Benedetto (3 km na východ od Subiaca – otevřeno denně) z 12. století.Tvoří jej dva na sobě situované kostely. Horní zdobí sienské fresky ze 14. století a součástí dolního, zbudovaného na více úrovních, je i původní jeskyně, kde po odchodu z Říma strávil Benedikt tři roky.

Trhy se v Subiacu konají každou sobotu.

Informační kancelář: Via Cadorna 59, tel.0774 – 822013.


Tarquinia
nahoru

Starověká TERQUINIA (Tarxuna ) se řadila k nejvýznamnějším centrům etruské civilizace. Až do 4. století před Kristem, kdy si ji podmanili Římané, zaujímala strategickou polohu severovýchodně od dnešního města na hřebenu čnícím nad pobřežní rovinou. Samotná Tarquinia stojí za pozornost díky chátrajícím středověkým kostelům a prostornému hlavnímu náměstí. Největší atrakcí je však bezesporu Museo Archeologico e Necropoli, (Piazza Cavour, otevřeno Út – Ne)opatrující jednu z předních sbírek etruského umění v Itálii. Sarkofágy v přízemí zdobí pololežící postavy zesnulých, avšak daleko zajímavější jsou terakotoví okřídlení koně v mezaninu ze 4. století před Kristem. Na vrcholku kopce zvedajícího se 2 km na jihovýchod od města si prohlédněte nekropoli s hrobkami, vyhloubenými do měkkého sopečného tufu. Najdete jich tu téměř 6000, ale najednou je možné navštívit jen asi patnáct. Fresky uvnitř měly připomínat mrtvým pobyt na tomto světě a líčí mnoho rozmanitých výjevů, od divoce tancujících postav v hrobce lvic (Tomba delle Leonesse) až po hostinu v hrobce leopardů (Tomba del Leopardi).

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Piazza Cavour, tel. 0766 – 856384.


Terracina
nahoru

Římská Terracina byla významným střediskem obchodu na Via Appia. Dnes na svazích Monti Ausoni leží populární přímořské letovisko s fascinující koláží středověkých staveb a římských rozvalin v historickém centru. Novější část města blíže k moři překypuje restauracemi, bary a hotely.

Pumové nálety za 2. světové války odkryly mnoho antických památek, zejména úsek Via Appia a původní dláždění římského fóra na Piazze Del Municipio. Dóm z 1. století byl vsazen do kostry římského chrámu a dodnes se do něj vchází chrámovými schody. Středověký portikus dekorují úžasné mozaiky z 12. století a uvnitř se dochovala mozaiková dlažba ze 13. století. Hned vedle stojí moderní radnice, kde sídlí Museo Archeologico, (Piazza Municipio, otevřeno denně, zavřeno ve státní svátky) zaměřené na místní řeckořímské artefakty. Tři kilometry nad městem se nalézá pódium a základy, na nichž kdysi spočíval chrám Jova Anxura z 1. století před Kristem. Tato obrovská podezdívka s arkádou je v noci osvětlena a skýtá závratný výhled na Terracinu a záliv.

Trhy se zde konají každý čtvrtek.

Informační kancelář: Via Leopardi, tel. 0773 – 727759.


Tivoli
nahoru

Na kopci ležící Tivoli bylo kdysi populárním letoviskem. Je zde čistá voda, sirné prameny a krásná krajina. Dodnes se sem pravděpodobně nejraději vydávají na výlety obyvatelé Říma. Na některých místech se dochovaly zbytky chrámu, jež v minulosti zdobily vrchol kopce. Některé se staly součástí středověkých budov, jiné, jako třeba Sybilin a Vestin chrám v zahradě restaurace Sibilla (ve Via Sibilla), vydržely poměrně nedotčeny. Nejznámější památkou Tivoli je Villa d’Este, (Piazza Trento, otevřeno Út – Ne) impozantní letní rezidence, kterou v 16. století vybudoval ze skořepiny benediktinského kláštera pro kardinála Ippolita d’Este Pirro Ligorio. Proslula především terasovitými zahradami a úžasnými, byť poněkud sešlými a mechem obrostlými fontánami. Protože zahrady byly po několik staletí zanedbávány, nyní trpí znečištěnou vodou. Přesto ale stále navozují atmosféru hýřivého přepychu, v němž žili církevní hodnostáři. Nenechte si ujít Viale delle Cento Fontane a Fontanu dell’Organo Idraulico, jež kdysi díky hydraulickému systému hrála. Podívejte se také do Villy Gregoriana, dnes hotelu (Piazza Massimo, otevřeno denně) na opačném konci města , vkomponované do strmého údolí s bujnou vegetací, protkaného stezkami vinoucími se do hluboké rokle.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Largo Garibaldi, tel. 0774 – 334522

Okolí: Asi 5km západně od Tivoli se nacházejí zříceniny Hadrianovy vily (Villa Adriana, otevřeno denně). Výlet do Tivoli se vyplatí spojit s návštěvou jedné z nejrozsáhlejších a nejúchvatnějších vil, které kdy Římané vystavěli (jednu dobu zabírala plochu větší než centrum císařského Říma). Traianův nástupce Hadrianus chtěl vytvořit kopie některých divů světa, jež spatřil na svých taženích. Kupříkladu Stoa Poikile, cesta kolem obdélníkového bazénu a zahrady, je napodobeninou kolonády stoiků v Athénách. Canopus zase připomíná strhující svatyni boha Sarapida v Alexandrii. Uvidíte zde také ruiny dvou lázeňských komplexů, latinské a řecké knihovny, soukromou pracovnu na malém ostrůvku zvaném Teatro Marittimo. Stinná skrytá zákoutí dnes přímo vybízejí k odpočinku toulkám či k pikniku.


Tuscania
nahoru

Tuscanijské hradby a věže zvedající se z pustých nížin mezí Viterbem a Tarquinií uvidíte již zdaleka. Zdejší středověké a renesanční budovy sice v roce 1971 postihlo zemětřesení, ale jeho následky napravila pečlivá rekonstrukce. Přímo před městskými hradbami se na skalnatém Colle San Pietro, v místech, kde leželo významné etruské centrum Tuscana, dobyté Římany v roce 300 před Kristem, tyčí dva pozoruhodné kostely v lombardském románském stylu. Santa Maria Maggiore na úpatí kopce vyniká typickým asymetrickým průčelím v lombardském románském slohu, se slepými arkádami a honosnou rozetou. Nad prostředním vchodem si všimněte mramorové Madony s dítětem, orámované abstraktními motivy a biblickými výjevy. Uvnitř vás upoutá vzácná křtitelnice pro křest ponořením z 12. století. Kostel San Pietro v lombardském románském stylu na kopci je zajímavou stavbou z tufu v okrovém tónu, s detaily z bílého mramoru. Spočívá na travnatém náměstí spolu se dvěma středověkými věžemi a papežským palácem. Průčelí krášlí rozeta, obklopená podivnými reliéfy, zejména tříhlavých vousatých démonů. Podoba interiéru s podsaditými sloupy, zubatými oblouky, hlavicemi s reliéfy stylizovaných rostlin a cosmatskou dlažbou zůstala od 8. století zachována. Pod kostelem se nachází zvláštní krypta.

Trhy se zde konají každý pátek dopoledne.

Informační kancelář: Piazza Basile, tel. 0761 – 436371.


Viterbo
nahoru

Viterbo bylo důležitým etruským centrem až do 4. století před Kristem, kdy padlo do rukou Římanů. Největší rozkvět však zaznamenalo až ve 13. století. Tehdy tu nakrátko sídlil papež (1257- 81). Ve 2. světové válce sice utrpělo značné škody, ale prosté středověké jádro s domy ze šedého kamene a mnoho kostelů bylo pečlivě zrestaurováno. San Pellegrino, nejstarší a nejzachovalejší čtvrt´ Viterba, vás uvítá úzkými uličkami, lemovanými středověkými domy s věžemi, oblouky a vnějšími schodišti, jež spojují náměstíčka s kašnami. Piazze San Lorenzo vévodí dóm z 12. století pyšnící se elegantní zvonicí s černobílým pásovým dekorem, pompézním průčelím ze 16. století a strohým románským interiérem. Přilehlý Palazzo Papale s úchvatnou lodžií byl zbudován pro papeže, kteří město často navštěvovali. Hlavní náměstí – Piazza Plebiscito – obklopují světské budovy. K nejzajímavějším se řadí Palazzo dei Priori (Piazza Plebiscito, otevřeno denně) z 15. století, který Baldassare Croce vymaloval freskami s výjevy z dějin města a jeho mytologické minulosti. Vně městských hradeb, ve Viale Capocci, narazíte na románský kostel Santa Maria della Verita. Honosí se skvostnými freskami z 15. století od Lorenza da Viterbo.

Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza San Carluccio 5 tel. 0761 – 30 47 95