Hlavní stránka Základní informace o Itálii Průvodce po Itálii Dálniční poplatky Webové kamery Předpověď počasí Italská kuchyně Zajimavé odkazy

Výřez z obrazu "Zvěstování", Lorenzo Lotto, 1527, Recanati, Museo Civico


Marche


Chtěli bychom Vám nabídnout nejen příjemnou dovolenou, ale i něco víc – rady na cestu a tipy na výlet na místa, která stojí za návštěvu, místa kulturně a historicky cenná, místa, která spoluvytvářela i naši kulturu. Byli bychom rádi, kdybyste našich informací využili k poznávání a k obohacení Vaší dovolené.

Přehled zajímavých míst

Ascoli Piceno Fano Grotte di Frasassi Jesi Loreto Pesaro San Leo Urbino


V každém městě najdete informační kancelář APT (Azienda di Promozione Turistika), kde se dozvíte vše nezbytné o městě a okolí, obdržíte zde většinou také bezplatně mapy a průvodce v různých světových jazycích. Zde se také můžete informovat o organizovaných výletech místních cestovních kanceláří. V menších městech objevíte informační kancelář označenou Pro Loco.

Italská muzea bývají většinou otevřena od 9 hod. do 19 hod., kromě dvou pondělků v měsíci.

V každém městě nechybí místní trh, který se uskutečňuje každý týden. Trhovci začínají většinou vybalovat zboží již v 5 hodin ráno a odejdou už asi kolem 13.30 hod. Všeobecně se dá říci, že na trhu obdržíte čerstvější a levnější sezónní produkty než v obchodech. Při nákupu potravin Italové většinou nesmlouvají, ale stojí za to požádat o slevu (sconto) na oděvy a jiné zboží.Ascoli Piceno
nahoru

Toto půvabné město obdrželo jméno podle kmene Piceniů, který si nakonec v roce 89 před Kristem podmanili Římané. Pravoúhlá síť ulic římského Ascula Picena se odráží i v dnešním rozvrhu městských bloků, avšak většinu návštěvníků přitahují zejména středověké památky.

Úchvatné Piazze del Popolo vévodí Palazzo dei Capitani del Popolo ze 13. století, jehož fasáda je dílem Coly dell´Amatrice, a kostel San Francesco, rozlehlá a poněkud strohá gotická stavba z let 1262 až 1549.

Via del Trivio vede na sever, do středověké čtvrti s výhledem na řeku Tronto. Ve Via Cairoli se vypíná dominikánský kostel San Pietro Martire ze 13. století. Naproti stojí kostel Santi Vincenzo e Anastasio (11. století) se starou kryptou zbudovanou nad pramenem, jenž údajně léčí malomocenství.

Na Piazze dell´Arringo se tyčí necitlivě zbarokizovaný dóm z 12. století. V jeho Cappelle del Sacramento vás jistě zaujme polyptych od Carla Crivelliho, malíře 15. století. Další jeho práce, a také obrazy od Guida Reniho, Tiziana a Alemanna visí v Pinacotece Civica (Palazzo Comunale, Piazza Arringo, otevřeno Po – Ne dop.). Museo Archeologico které najdete také na Piazza Arringo (Palazzo Panighi, otevřeno Po – So) pečuje o římské, picenijské a langobardské artefakty.

Trhy se zde konají ve středu a v sobotu.

Informační kancelář: Piazza del Popolo, tel. 0736-253045.


Fano
nahoru

Starobylé Fano vyniká z řetězce přímořských středisek jižně od Pesara zejména díky krásnému starému centru a historickým pamětihodnostem. Obdrželo jméno podle pohanského chrámu Fanum Fortunea zasvěceného bohyni Fortuně. V minulosti zde končila Via Flaminia (důležitá konzulská cesta z Říma) a město bylo největší římskou kolonií na jaderském pobřeží.

Nejvýznamnější starověkou památku Fana ztělesňuje Arco d´Augusto (z roku 2 po Kristu) ve Via Arco d´Augusto. V roce 1463 jen o vlásek unikl demolici Federicem III. Z rodu Montefeltrů, který jako papežský kondotiér zničil jeho horní část při obléhání města.

Fontana della Fortuna ze 16. století na Piazze XX Settembre uctívá bohyni Fortunu. Rozlehlý Palazzo Malatesta za ní byl vystavěn v roce 1420 a rozšířen roku 1544 pro rod Malatestů, kteří vládli Fanu z Rimini. Uvnitř nalezlo útočiště malé Museo Civico a Pinacoteca Malatestiana (otevřeno Út – Ne) pečující o díla Guercina, Guida Reniho a benátského umělce Michela Giambona.

Trhy se zde konají každou středu a sobotu.

Informační kancelář: Via Cesare Battisti 10, tel. 0721- 803534)


Grotte di Frasassi
nahoru

Jedny z nejrozlehlejších veřejnosti přístupných jeskyní v Evropě vyhloubila jihovýchodně od Jesi řeka Sentino. Z celkové délky (18 km) tohoto jeskynního systému si návštěvníci mohou prohlédnout asi jeden kilometr. Do kolosální Grotty del Vento by se snadno vešel milánský dóm její strop sahá do výšky 240 metrů. Tato jeskyně slouží k různým experimentům, od senzorické deprivace po zkoumání následků dlouhodobého pobytu hluboko pod zemí. Prohlídky jsou zde možné pouze s průvodcem a trvají přibližně 1 hodinu a 15 minut. K jeskyním se dostanete po silnici N76 od  Ancony.


Jesi
nahoru

Městečko Jesi trůní na protáhlém sklaním hřbetu v srdci zelené kopcovité krajiny, kde se rodí Verdicchio. Toto již dlouho známé řízné bílé víno se stáčí do ojedinělých nádob – skleněných modelů terakotových amfor, v nichž se kdysi vyváželo do starého Řecka. Přestože v okolí Jesi se rozprostírá mnoho vinic, v samotném městě se víno vůbec nevyrábí.

Palazzo Pianetti z 18. století zaujímá Pinacoteca a Musei Civici (Via XV Settembre, otevřeno Út – Ne), kde se můžete podívat na obrazy z posledního období Lorenza Lotta. O nic méně přitažlivý není ani přepychový ústřední sál, příklad okázalé rokokové výzdoby, jenž byl v minulosti skvostem paláce. V nedalekém Palazzu della Signoria (Piazza Colocci, telefon 0731 – 538345 -otevírací dobu je nutné si ověřit telefonicky) vystavují malou, ale zajímavou sbírku archeologických nálezů. Za starými městskými renesančními hradbami stojí kostel San Marco ze 14. století, kde vás nadchne kolekce zachovalých giottovských fresek.

Trhy se zde konají každou středu a sobotu.

Informační kancelář: Piazza della Repubblica 11, tel. 0731 – 59788.


Loreto
nahoru

Pověst praví, že v roce 1294 se svatá chýše (Santa Casa) sama zázračně vytrhla ze Svaté země a andělé ji přenesli do vavřínového háje („loreto“) jižně od Ancony. Santa Casu a baziliku (Piazza Santuario, otevřeno denně) v Loretě navštíví každoročně tři miliony poutníků. Bazilika se začala budovat v roce 1468 a na jejím návrhu se zčásti podíleli i renesanční architekti Bramante, Sansovino a Giuliano da Sangallo. Mezi malbami uvnitř nechybí ani díla Lucy Signorelliho. Museo Pinacoteca, které najdete na Palazzo Apostolico (otevřeno Út – Ne), vystavuje obrazy od Lorenza Lotta. Ani v Loretě nechybí úzké uličky, které jsou zde plné obchůdků s různými  upomínkovými předměty.

Trhy se zde konají v pátek.

Informační kancelář: Via Solari 3, tel. 071 – 970276.


Pesaro
nahoru

Pesaro, jedno z nejdůležitějších přímořských letovisek na Jadranu, si do dnešních dnů uchovalo nezaměnitelný ráz. Za promenádou a zdmi bíle omítnutých hotelů vstoupíte do působivé středověké čtvrti.

V obrazárně Musei Civici (Piazza Mosca 29, otevřeno Út – Ne) vás uchvátí Belliniho polyptych „Korunovace Panny Marie“ (kolem roku 1470). V muzeu mají i expozici renesanční keramiky. Museo Archeologico Oliveriano (Via Mazza 97, otevřeno Po – So dop.) vám nabízí dokonalý průřez historií. Výstava zahrnuje vše od římských památek po artefakty z doby železné, pocházející z nekropole v nedaleké Novilaře.

Neopomeňte zajít do kostela Sant´Agostino na Corso XI Settembre. Honosí se pozoruhodnými chórovými lavicemi, které zdobí intarzie zachycující krajiny a epické výjevy.

Pesaro je také cílem milovníků hudby. V roce 1792 se tu narodil skladatel Gioachino Rossini. V jeho domě - Casa Rossini (Via Rossini, otevřeno Út – Ne) si můžete prohlédnout autorovy memorabilie. Jeho piano a původní rukopisy však opatruje Conservatorio Rossini (Piazza Olivieri 5, otevřeno Po – So dop.,ale domluvte si telefonicky – tel. 0721 – 33670). Rossiniho opery hrají v Teatru Rossini na Piazze Lazzarini během každoročního srpnového hudebního festivalu.

Trhy se zde konají každé úterý a každý první čtvrtek v měsíci.

Informační kancelář: Via Trieste 164, tel. 0721 – 69341.


San Leo
nahoru

Jen málo hradů vyhlíží stejně impozantně jako pevnost, která se vypíná nad vesnicí San Leo. Dantovi se toto místo stalo vzorem pro krajinu Očistce a Machiavelli považoval citadelu za nejlepší ukázku vojenské architektury v Itálii. Uvnitř hradeb se v minulosti nalézal i Mons Feretrius, římský chrám zasvěcený Jupiterovi.

Původní římská pevnost (Via Leopardi, otevřeno denně) se v 18. století proměnila v papežské vězení. Jejím nejznámějším vězněm byl legendární Conte di Cagliostro. Tento podvodník, svůdce, mág, felčar a alchymista tu odpykával trest za kacířství v 90. letech 18. století. Jeho cela byla úmyslně situována tak, aby z okna viděl na dva vesnické kostely. Dnes si ji můžete prohlédnout, stejně tak jako malou galerii, salony a majestátní hradby, jež vybudoval v 15. století Francesco di Giorgio Martini pro vévody z rodu Montefeltrů. Tato rozkošná vesnice vyniká roztodivným, kočičími hlavami dlážděným náměstím s úžasným farním kostelem Pieve z 9. století. Byl postaven na základech kaple ze 6. století, zčásti z kamene pocházejícího z chrámu Mons Feretrius. Přímo za kostelem vás jistě upoutá dóm z 12. století, krásná románská památka s rozpadajícími se korintskými hlavicemi a malými římskými sloupy z Mons Feretria. Víko sarkofágu sv. Lva spatříte v kryptě , stěnu za oltářem zdobí pohanské reliéfy.

Informační kancelář: Piazza Dante 10, tel. 0541 - 916231.


Urbino
nahoru

Univerzitní město, rozložené mezi dvěma pahorky. Bylo založeno v roce 185 př.n.l. Římany, ale největší rozkvět začalo prožívat až v 15. – 16. století, kdy zde vládl Federico di Montefeltro a jeho následovníci, kteří byli považováni za jedny z největších znalců umění tehdejší Itálie. To je důvod, proč se na zdejším dvoře scházeli četní umělci. V roce 1506 zde byla založena univerzita.

Celé staré město je obehnáno vysokými hradbami s několika vstupními branami, Porta di San Bartolo, Porta Lavagine, Porta S. Lucia a Porta Valbona. V blízkosti každé z těchto bran je možnost parkování.

Dominující a nejznámější stavbou Urbina je Palazzo Ducale na náměstí Piazza Duca Federico - palác postavený v letech 1465 – 1472 podle plánů Luciana Laurana. Mnohé jeho sály byly vyzdobeny předními renesančními umělci, z nichž jmenujme alespoň S. Botticelliho. V části paláce je galerie – Galleria Nazionale delle Marche s díly Raffaela, Botticelliho, Signoreliho, P. Uccella, Tiziana, Belliniho a dalších (otevřeno - v pondělí : 9 – 14 hod., úterý až sobota : 9–19 hod., v neděli a ve svátky 9–22 hod. Vstupné do paláce – 8.000 lir., volný vstup pro děti do 18 let a důchodce od 60 let).

Další stavbou na náměstí Piazza Duca Federico je dóm postavený v letech 1474 – 1534. Původní kopule z roku 1604 se při zemětřesení v r.1789 zřítila, což vedlo k přestavbě celého chrámu, který tak dostal klasicistní podobu. Práce byly ukončeny až v roce 1804. Na bohaté vnitřní výzdobě se podíleli umělci jako F. Barocci, Palma Giovanne, Raffaelino da Regio a mnozí další. Na levé straně od dómu je Oratorio della Grotta z počátku 16. století s výzdobou převážně ze 17. století.

V této části města (naproti paláci) je i kostel S. Domenico z 13. – 14. století, k němuž přiléhá dominikánský klášter. Z vnější strany kostel zaujme portálem, nad nímž je terakotová plastika od Lucca della Robii. Interiér má výzdobu převážně z 18. století.

Vydáte-li se z náměstí Piazza Duca Federico po Via Vittorio Veneto, přijdete na náměstí Piazza della Repubblica, které je též obklopeno mnoha historickými domy. Zde také najdeme kostel S. Francesco ze 14. století, v jeho apsidě upozorňujeme na dílo F. Barocciho - „Vidění sv. Františka“ z let 1567 – 1570.

Z náměstí Piazza della Repubblica se můžete vydat po Via Barocci, v níž zaslouží pozornost především Oratorio di S. Giovanni Battista (Oratoř sv. Jana Křtitele) ze 14. století s cennými freskami od Jacopa a Lorenza Salimbeniů. Fresky na vnitřní stěně průčelní zdi a anděl na oltáři jsou díla F. Barocciho (vstupné). Blízko je i Oratorio di S. Giuseppe, kde největší pozornost zaslouží skupina „Narození Krista“ od F.Brandaniho (vstupné) a Oratorio delle Cinque Piaghe z roku 1638 s interiérem v rokovém stylu, jedna z nejmenších, ale zároveň nejpůsobivějších.

Z této ulice je pěkný pohled na vévodský palác Palazzo Ducale (otevřeno Út – Ne) u řeky Metauro. Nechali jej postavit vévodové z rodu Montefeltrů jako jedno ze svých několika sídel. S budováním se začalo ve 13. století a v 15. a 16. století se již musel podrobit úpravám. Uvnitř ukrývá nevelkou galerii, skromné muzeum, staré mapy a glóby a pozůstatky slavné knihovny vévody Federica.

Z náměstí Piazza della Repubblica také vede Via Raffaelo, ulice lemována domy z 15. – 17. století, mezi nimiž na levé straně najdete Casa Natale di Raffaelo – rodný dům malíře Raffaela. Umělec zde však bydlel jen do svých 14. let. Dnes je na fasádě pamětní deska a v prostorách domu malé muzeum (otevřeno Po - So 9–13 hod a 15–19 hod., v neděli 9–13 hod., vstupné cca 5.000 Lir). Na konci ulice je park, v němž stojí velký Raffaelův památník. Mimo uvedené paláce a kostely je ve městě celá řada dalších staveb s renesanční a barokní výzdobou.

V Urbinu je i botanická zahrada na Via Bramante, patřící univerzitě, přístupná veřejnosti (otevřeno Po - Pá 9–13 hod. a 15–18 hod., So 9–13 hod., v neděli zavřeno, volné vstupné).Trhy se konají: Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Via Rinascimento 1, tel. 0722 – 2441.