Hlavní stránka Základní informace o Itálii Průvodce po Itálii Dálniční poplatky Webové kamery Předpověď počasí Italská kuchyně Zajimavé odkazy

Typický skalní útvar v moři, lokalita San Andrea v blizkosti Torre dellˇOrso


Puglia


Chtěli bychom Vám nabídnout nejen příjemnou dovolenou, ale i něco víc – rady na cestu a tipy na výlet na místa, která stojí za návštěvu, místa kulturně a historicky cenná, místa, která spoluvytvářela i naši kulturu. Byli bychom rádi, kdybyste našich informací využili k poznávání a k obohacení Vaší dovolené.

Přehled zajímavých míst

Alberobello Bari Castel de Monte Galatina Lecce Lucera Otranto Ruvo di Puglia Taranto Trani Tremitské ostrovy Troia


V každém městě najdete informační kancelář APT (Azienda di Promozione Turistika), kde se dozvíte vše nezbytné o městě a okolí, obdržíte zde většinou také bezplatně mapy a průvodce v různých světových jazycích. Zde se také můžete informovat o organizovaných výletech místních cestovních kanceláří. V menších městech objevíte informační kancelář označenou Pro Loco.

Italská muzea bývají většinou otevřena od 9 hod. do 19 hod., kromě dvou pondělků v měsíci.

V každém městě nechybí místní trh, který se uskutečňuje každý týden. Trhovci začínají většinou vybalovat zboží již v 5 hodin ráno a odejdou už asi kolem 13.30 hod. Všeobecně se dá říci, že na trhu obdržíte čerstvější a levnější sezónní produkty než v obchodech. Při nákupu potravin Italové většinou nesmlouvají, ale stojí za to požádat o slevu (sconto) na oděvy a jiné zboží.Alberobello
nahoru

Suchou, téměř vyprahlou oblast Murge dei Trulli pokrývá nespočet olivových hájů, sadů, vinic a „trulli“. Podivné kruhové domy s kuželovitou střechou, zevnitř završené kopulí – „trulli“ – se stavějí z místního vápence bez použití malty . Zdi a vchody jsou obyčejně nabílené ale kamenné střešní tašky zůstávají holé nebo se pomalovávají náboženskými či lidovými symboly. Některé z nich byly upraveny na moderní domy, jiné slouží jako zemědělské budovy či stodoly. Jejich původ je nejasný, víme jen, že tímto názvem se tradičně označují starověké kruhové hrobky, nalezené na římském venkově.

Nejvíce „trulli“ je soustředěna v Alberobellu, kam díky nim samozřejmě proudí turisté.Tamní úzké uličky vroubí jeden „trullo“ vedle druhého a sídlí v nich restaurace, obchody a dokonce i katedrála.

Informační kancelář: Piazza del Popolo, telefon 080 – 4321916.

Okolí:Městečko Locorotondo s bílými domy na kopci patří k nejkrásnějším místům v regionu, i když nejelegantněji pravděpodobně působí Martina Franca, jejíž ulice oživují rokokové balkony. V srpnu se tu koná hudební festival – Festivale della Valle d´Itria.


Bari
nahoru

Římské Barium bylo pouhým centrem obchodu. Za Saracénů se však v roce 847 stalo správním střediskem regionu a poté sídlem „catapana“, byzantského vládce Itálie. Za Normanů, kteří město ovládli v roce 1071, posílilo Bari pozici námořní velmoci a začalo konkurovat Benátkám. V současnosti je rušným správním střediskem Apulie.

Basilica di San Nicola, jeden z prvních velkolepých normanských kostelů (založený roku 1087), znamenala zdroj inspirace pro další. Prostý zevnějšek vyniká vysokým štítem s věžemi po stranách. Vstupní portál byl ztvárněn v apulijském románském stylu, ale reliéfy na ostění dveří a na oblouku nesou arabské, byzantské a antické prvky. Za chórovou přepážkou uvidíte oltářní baldachýn z 12. století a biskupský stolec (asi 11. století). Ostatky sv. Mikuláše – patrona Ruska, dětí a námořníků – jsou uloženy v kryptě. Apulijský románský dóm z 12.století, s kopulí a jedinou dochovanou věží (druhá se zřítila při zemětřesení v roce 1613), architektonicky čerpá z Basilicy do San Nicola. Barokní portály na hlavním průčelí zahrnují dveře z 12. století. Zrestaurovaný interiér charakterizuje středověká jednoduchost. Baldachýn nad hlavním oltářem, kazatelna a biskupský stolec byly zrekonstruovány z původních fragmentů. Sakristie, původně baptisterium, je známá jako „Trulla“. V kryptě se nacházejí ostatky sv. Sabina, bývalého patrona Bari.

Hrad, založený Rogerem II., upravil v letech 1233 – 39 Fridrich II. V zaklenutém sále si prohlédněte sbírku sádrových odlitků skulptur a fragmentů různých románských památek v kraji.

Trhy se zde konají denně.

Informační kancelář: Piazza Aldo Moro 23a, telefon 081 – 812838.


Castel de Monte
nahoru

Na nekonečné rovině nedaleko Ruva di Puglia se osaměle vypíná Castel del Monte. Začal se budovat v roce 1240 a předčí všechny hrady spjaté s Fridrichem II. Kromě toho se pokládá za jedno z nejsofistikovanějších světských architektonických děl středověku. Císař měl mnoho intelektuálních zálib a hrad využíval jako lovecký zámeček, kde si mohl odpočinout od dvorského života. Stavba má dvě podlaží, každé s osmi místnostmi s žebrovou klenbou , z nichž některé jsou dodnes obloženy mramorem. Díky nim a mramorovým římsám nad vchodem a v horním patře a důmyslné dispozici toalet lze Castel del Monte považovat spíše za palác (otevřeno duben až září Út – So 9–17 hod., říjen až březen Út – So 9–13 hod.).

Informační kancelář: Comune, telefon 0883 – 569848.


Galatina
nahoru

V této ve středověku významné řecké kolonii stále vládne řecký duch. Naleznete ji sice v samém srdci jedné z hlavních vinařských oblastí Apulie, ale více proslula rychlým tancem tarantelou, který můžete sledovat na slavnostech 28. a 29. června.

Půvabný gotický kostel Santa Caterina d´Alessandria na Piazze Orsini je dílem Raimondella del Balzo Orsini (začal se stavět roku 1384). Uvnitř stojí za povšimnutí fresky z raného 15. století, s výjevy ze Starého a Nového zákona a velebící Orsiniovce, feudální pány. Hrobku Orsiniů spatříte v kněžišti.

Trhy se zde konají každé úterý.


Lecce
nahoru

Toto město ve vzdáleném koutu poloostrova Salentina bylo významnou řeckou osadou a za Římanů důležitým střediskem říše. Ve středověku se tu rozvinula silná tradice vzdělanosti. Architektonické řešení většiny domů se neodchýlilo od stylu lecceského baroku, jenž zde vzkvétal v 17. století. Charakterizuje jej bohatá skulpturální výzdoba a jeho rozmach umožnil snadno opracovatelný kámen „pietra di Lecce“, který se využíval jako stavební materiál. Za největšího mistra tohoto slohu se pokládá Giuseppe Zimbalo (lo Zingarello).

Trhy se zde konají každé pondělí a pátek.

Informační kancelář: Via Monte San Michele 20, telefon 0832 – 314117.


Lucera
nahoru

V této kdysi prosperující římské kolonii se na severovýchodním okraji města dochoval antický amfiteátr. Ve 13. století Luceru architektonicky upravil Fridrich II., který ji obsadil 20 000 muslimy ze Sicílie. Město se stalo jednou z nejsilnějších pevností v Jižní Itálii a místní hrad náleží k nejúchvatnějším v Apulii. V roce 1233 jej nechal zbudovat Fridrich II. a po roce 1269 rozšířit Karel I. Opevnění (dlouhé 900 m.) zahrnuje čtyřiadvacet věží. Z Fridrichovy palácové pevnosti uvnitř zbyly jen základy a některé klenby.

Karel II., jenž rozkázal pobít většinu muslimské populace Lucery, začal v roce 1300 stavět na místě hlavní mešity překrásný dóm. Snoubí se v něm gotický a románský sloh a nebetyčná hlavní loď oplývá freskami a reliéfy z 15. a 16. století.

Museo Civico Fiorelli (Via de Nicastri 44, telefon 0881 – 547041, otevřeno Út - Ne) vás seznámí s příběhy z dějin Lucery.


Otranto
nahoru

Dnešní Otranto je už jen stínem někdejší slávy. V éře republikánského Říma se řadilo k předním přístavům umožňujícím obchod s Malou Asií a Řeckem a za byzantské nadvlády bylo důležitou vstupní branou do východořímské říše. V roce 1070 se jej zmocnili Normané a roku 1480 padlo do rukou Turků, kteří jeho obyvatele vyvraždili. Osmi stům přeživších byla slíbena milost, pokud se zřeknou křesťanství. Všichni však odmítli.

Ostatky těchto mučedníků ukrývá normanský dóm (založený roku 1080) ve Via Duomo. Honosí se podlahovou mozaikou z 12. století a pěknou kryptou. Neméně okouzlující je i hrad (1484 – 98) v centru města.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Via Panteleone Plebistero 14, telefon 0836 – 801436.


Ruvo di Puglia
nahoru

Keramický průmysl, jenž v minulosti proslul zejména vázami, vzkvétal v Ruvo di Puglia až do 2. století před Kristem. Stylově vycházel ze starých korintských a antických vzorů, z nichž převzal působivé červené a černé barvy. Nádhernou přehlídku této keramiky nabízí Museo Archelogico Nazionale Jatta (Piazza Bovio 35, telefon 081 – 812848, otevřeno denně).

Dóm ze 13. století představuje krásnou ukázku apulijského románského slohu. Na portálu se snoubí byzantské, saracénské a antické motivy.

Trhy se zde konají každou sobotu.


Taranto
nahoru

Ze starověkého města Taras, založeného Sparťany v roce 708 před Kristem, se dochovalo jen málo. Největšího rozmachu dosáhlo za filozofa a učence Archyta v polovině 4. stol. př. Kr. Ranou historii oblasti objasňuje Museo Archeologico Nazionale (Corso Umberto 141, telefon 099 – 4711199, otevřeno denně, v zimě pouze dopoledne). Tarant značně utrpěl bombardováním za 2. světové války. Na okraji města, zejména v oblasti Borgo, sídlí podniky těžkého průmyslu. V malebné staré části (Cittá Vechia) – na ostrově oddělujícím Mare Grande od Mare Piccola – v minulosti stával římská citadela Tarentum. Dnes tady naleznete rybí trh nabízející korýše a měkkýše, jimiž bylo město kdysi proslulé. Tady se tyčí se tyčí také dóm z roku 1071. Od té doby však prošel mnoha změnami. Za zmínky stojí zejména katakomby připomínající krypta se sarkofágy a také fragmenty fresek a antické mramorové sloupy v lodi. Za dómem objevíte kostel San Domenico Maggiore z 11. století, k němuž později přibylo vysoké dvouramenné barokní schodiště. Východní cíp Starého města zaujímá rozměrný hrad, který nechal v 15. století vybudovat Fridrich Aragonský. S pevninou jej spojuje otočný most.

Trhy se zde konají každé pondělí a pátek.

Informační kancelář: Corso Umberto 113, telefon 099 – 4532392.


Trani
nahoru

Ve středověku se v tomto nevelkém, rušném přístavu s bíle omítnutými domy čile obchodovalo – přijížděli sem kupci a obchodníci z Janova, Amalfi, Pisy a Ravella. Největšího rozkvětu dosáhla za vlády Fridricha II. Hohenštaufského.

Dnes přitahuje návštěvníky zejména normanský dóm na Piazze Duomo. Převážná část byla zbudována v letech 1159 – 1186 na místě dřívějšího kostela , jehož předchůdce Ipogei di San Leucio pocházel ze 6. století. Dóm je zasvěcen sv. Mikuláši Poutníkovi (zemřel 1094), jehož kanonizaci předjímalo nevraživé soupeření s Bari, kde se nacházely ostatky jiného, známějšího sv. Mikuláše. Vnějšek dómu vás upoutá především bohatou sochařskou výzdobou, zejména kolem rozety a půlkruhového okna pod ní a na vstupním portálu s bronzovými dveřmi (1175 – 79) od Barisana da Trani. Po nedávné rekonstrukci čiší z interiéru zvláštní vitalita

Zachovalý hrad (1233 – 49) vedle dómu nechal vystavět Fridrich II. Hohenštaufský. Ve 14. a 15. století se dočkal obnovy a jedna z jeho zdí ústí přímo do moře.

Další vzácnou památkou Trani je goticko-renesanční radnice Palazzo Caccetta na Piazze Trieste. V nedaleké Via Ognissanti stojí románský kostel Ognissanti z 12. století, svatyně templářských rytířů, ztvárněná na nádvoří jejich nemocnice a pozoruhodná původním portikem.

Trhy se zde konají každé úterý.

Informační kancelář: Piazza della Repubblica, telefon 0883 – 43295.


Trmitské ostrovy
nahoru

Tremitské ostrovy patří k zahraničními turisty nejméně navštěvovanějším ostrovům podél italského pobřeží. Největší z nich – San Domino – má písečnou pláž a rozkošné zátoky. Sem byla v roce 8 po Kristu poslána do vyhnanství Julie, vnučka císaře Augusta. Tady také v roce 28 zemřela. Do té aféry byl údajně zapleten Ovidius.

San Nicola, správní středisko souostroví se honosí významnou památkou z 11. století, opevněným opatstvím Santa Maria a Mare.Bylo založeno v 8. století a v 18. století upraveno na vězení. Nakonec sem byli až do roku 1945 deportováni političtí vězni.

Oba ostrovy si oblíbili Italové. Poskytují dobré podmínky ke koupání, i když pobřeží u San Nicoly je skalnaté.

Troia
nahoru

Troia vznikla v roce 1017 jako byzantská pevnost na obranu proti Langobardům. V roce 1066 však padla do rukou Normanů. Do roku 1229, kdy ji zničil Fridrich II., vládli městu biskupové, kteří se zasloužili o zbudování jedněch z nejpozoruhodnějších staveb v Apulii, k nimž patří i zdejší dóm, práce na dómu, které trvaly třicet let, započaly v roce 1093 (1093 – 1125). Vyznačuje se neuvěřitelnou rozmanitostí stylů – velmi zdárně se v něm prolínají prvky lombardské, saracénské a byzantské.

Zatímco spodní část dómu charakterizují elegantní slepé arkády, horní podlaží vynikají půvabnými plastikami lvů a býků. Ve vyšším oddílu průčelí se skví rozeta se saracénskými detaily.

Hlavní portál s bronzovými dveřmi od Oderisia da Beneventano (1119) krášlí zdobené hlavice a architráv, obojí v byzantském stylu. Uvnitř stojí za povšimnutí románská kazatelna (1169).