Hlavní stránka Základní informace o Itálii Průvodce po Itálii Dálniční poplatky Webové kamery Předpověď počasí Italská kuchyně Zajimavé odkazy

Malba sv. Františka z konce 13. století, bazilika sv. Františka, AssisiUmbria


Chtěli bychom Vám nabídnout nejen příjemnou dovolenou, ale i něco víc – rady na cestu a tipy na výlet na místa, která stojí za návštěvu, místa kulturně a historicky cenná, místa, která spoluvytvářela i naši kulturu. Byli bychom rádi, kdybyste našich informací využili k poznávání a k obohacení Vaší dovolené.

Přehled zajímavých míst

Assisi Gubbio Montefalco Monti Sibillini Norcia Orvieto Perugia Spello Spoleto Todi Trasimenské jezero Valnerina


V každém městě najdete informační kancelář APT (Azienda di Promozione Turistika), kde se dozvíte vše nezbytné o městě a okolí, obdržíte zde většinou také bezplatně mapy a průvodce v různých světových jazycích. Zde se také můžete informovat o organizovaných výletech místních cestovních kanceláří. V menších městech objevíte informační kancelář označenou Pro Loco.

Italská muzea bývají většinou otevřena od 9 hod. do 19 hod., kromě dvou pondělků v měsíci.

V každém městě nechybí místní trh, který se uskutečňuje každý týden. Trhovci začínají většinou vybalovat zboží již v 5 hodin ráno a odejdou už asi kolem 13.30 hod. Všeobecně se dá říci, že na trhu obdržíte čerstvější a levnější sezónní produkty než v obchodech. Při nákupu potravin Italové většinou nesmlouvají, ale stojí za to požádat o slevu (sconto) na oděvy a jiné zboží.Assisi
nahoru

Toto půvabné středověké město s ulicemi ověnčenými pelargoniemi, pěknými průhledy a s kašnami na náměstích je dědicem odkazu sv. Františka ( kolem 1181 – 1226 ), odpočívajícího pod bazilikou sv. Františka. Po zemětřesení 26. září 1997 však město utrpělo vážné škody, jež však byly rychle odstraněny – zhruba do dvou let. Informace o tom, které památky jsou přístupné veřejnosti, podává informační kancelář. Hlavní náměstí Assisi ( Piazza del Comune ) vévodí sloupy Tempia di Minerva tvořící téměř zcela zachovalé průčelí chrámu z doby císaře Augusta. V protějším Pallazu Comunale sídlí Pinacoteca Comunale, obrazárna vystavující díla zdejších středověkých umělců. Na Corsu Mazzini stojí Basilica di Santa Chiara, místo věčného spánku sv. Kláry, Františkovy společnice a zakladatelky chudých klarisek ( řádu jeptišek ). V jedné z kaplí visí kříž s Ukřižovaným Kristem, který údajně kývl hlavou a přikázal Františkovi, aby „opravil boží stánek“. Pochází z nádherného kostela San Damiano choulícího se v olivových hájích jižně od Porty Nuovy. Dóm (San Rufino), zbudovaný ve 12. a 13. století, vyniká skvostným románským průčelím. Uvnitř ukrývá malou obrazárnu a v kryptě několik archeologických nálezů. Od dómu vede Via Maria delle Rose k působivému, byť značně pozměněnému hradu Rocca Maggiore (přestavěn roku 1367). Na Piazze San Pietro se tyčí prostý, pečlivě zrestaurovaný románský kostel San Pietro ze 13. století. V nedalekém Oratoriu dei Pellegrini, hospici pro poutníky z 15. století, vás jistě uchvátí krásně neporušené fresky od Mattea da Gualdo.

Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza del Comune 12, telefon 075 – 81 25 34.


Gubbio
nahoru

Gubbio je spolu s Assisi městem nejvíce prostoupeným středověkou atmosférou v Umbrii. Krásu jeho klikatých uliček a domů s terakotovými taškami umocňují zalesněné Apeniny. Město, jež pod názvem Tota Ikuvina založili ve 3. století před Kristem Umbrové, získalo v 1. století po Kristu význačné postavení coby římská kolonie Eugubium. V 11. století, kdy se stalo nezávislou obcí, se již Gubbio rozrostlo po svazích hory Monte Ingino. Od roku 1387 do roku 1508 mu vládli vévodové z rodu Montefeltrů, kteří sídlili v Urbině. Dóm ze 13. století charakterizuje valená klenba, jejíž oblouky vytvářejí symbol modlících se rukou. Středověká Via dei Consoli vás zavede k Palazzu del Bargello ze 13. století. V této kamenem obložené budově kdysi úřadoval policejní velitel. Spatříte zde také Fontanu dei Matti (Fontánu bláznů), pojmenovanou podle místní legendy, která praví, že každý, kdo ji třikrát obejde, se pomate na mysli. Hrůzostrašnými legendami jsou opředeny zazděné Porte della Morte (Dveře smrti), například ve Via dei Consoli. Údajně se jimi vynášely z domů rakve s mrtvými. Byly použity vždy jen jednou a pak zapečetěny. Dnes se však předpokládá, že měly zřejmě obranný účel. Ve spodní části města se tyčí kostel San Francesco (1259 – 82), známý sedmnácti vybledlými freskami s výjevy ze Života Panny Marie (1408 – 13) od Ottaviana Nelliho. Naproti uvidíte Tiratoio (Lodžii tkalců). V jejím stinném podloubí se sušila vlna. Západně odtud si prohlédněte trosky římského amfiteátru z 1. století po Kristu.

Trhy se zde konají každé úterý.

Informační kancelář: Piazza Oderesi 6, telefon 075 – 922 06 93.


Montefalco
nahoru

Montefalco je nejúchvatnější ze všech krásných vesnic ve Spoletském údolí. Její jméno (Sokolí hora) vychází z vysoké polohy a panoramatické podívané do okolní krajiny. Vesnici, protkanou uličkami někdy až příliš úzkými i pro auta, projedete ani ne za pět minut. Snadno tu však strávíte celé dopoledne, jehož velkou část zabere prohlídka úplně nového Musea Civico di San Francesco (Via Ringhiera Umbra 9, tel.: 0742 – 37 95 98, otevřeno duben – září: denně, říjen – březen: út – ne) v bývalém kostele sv. Františka. Skvostem jeho sbírky je Život sv. Františka (1452) od Benozza Gozzoliho, živě pojatý cyklus fresek, v mnohém připomínající Giottovy malby v Assisi. Z dalších zastoupených malířů tu visí díla Perugina, Tiberia d’Assisi a Nicola Alunna – všichni se řadí k předním umbrijským umělcům středověku. Skromný gotický kostel Sant’Agostino (začal se stavět v roce 1279) v Corsu Mameli krášlí fresky ze 14. – 16. století. Ukrývá také tři mumie. Na hlavním náměstí se prodává místní víno, například tělnaté červené Sagrantino di Montefalco. Hned před městskými hradbami se tyčí kostel Sant’Illuminata s okouzlujícími freskami od Francesca Melanzina, místního umělce 16. století. Asi 2 km vzdálený kostel San Fortunato – v pěkném prostředí – zdobí fresky od Gozzoliho a Tiberia d’Assisi.

Trhy se zde konají každé pondělí.

Okolí: Nejúžasnější polohou ve Spoletském údolí se vyznačuje vesnice Trevi. Jižně od ní, u silnice mířící právě do této vesnice, stojí kostely San Martino (16. století) a Madonna delle Lacrime (1487 – 1522) s malbami od Perugina, Tiberia d’Assisi a dalších.


Monti Sibillini
nahoru

Toto pohoří ve východní části Umbrie nabízí nejnespoutanější a nejúchvatnější scenérii v kraji a nedávno bylo vyhlášeno národním parkem. Monti Sibyly dlouhé 40 km tvoří součást Apenin, horského pásma, jež se táhne po celé délce Apeninského poloostrova. Nad ostatní vrcholy se zvedá velrybí hřbet Monte Vettore (2476), která je zároveň třetí nejvyšší v Itálii. Vypíná se poblíž jeskyně mýtické Sybily, po níž bylo pohoří pojmenováno. Po stezkách v Monti Sibillini se můžete vypravit na vysokohorské túry. Úzké serpentiny vás zavedou k fascinujícím přírodním zákoutím. K nejkouzelnějším patří Piano Grande, rozlehlá náhorní plošina obklopená amfiteátrem hor. Osídlena je pouze krásná ale zanedbaná víska Castellucio, k níž se dostanete po silnici z Norcie a Arquaty del Tronto.

Informační kancelář: Largo Givanni Battista Antinori 1, Visso, telefon 0727 – 955 26.


Norcia
nahoru

Horské městečko Norcia (česky Nursie) – rodiště sv. Benedikta – představuje výhodnou základnu pro výlety do Valnerini a Monti Sibillini. Proslulo lanýži a výtečnými uzeninami, a tak se právem řadí k předním místům italské gastronomie. Nejvýznamnější památky se nacházejí na Piazze San Benedetto. Východní stranu lemuje kostel San Benedetto, jehož portál ze 14. století zdobí sochy sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky. Podle legendy stojí na místě narození sv. Benedikta a v kryptě skutečně objevíte zbytky stavby z 5. století. Velmi pravděpodobně však byl zbudován na troskách římského chrámu, neboť se zde rozkládalo fórum římské kolonie Nursia. Nalevo sousedí s kostelem nedávno zrenovovaný Palazzo Comunale. Na protější straně se tyčí dominanta Norcie, strohá papežská pevnost Castelina (1554). Norcii v průběhu staletí zpustošila řada zemětřesení, která poznamenala i dóm (1560), nalevo od Casteliny. Nedaleký SantˇAgostino ve Via Anicia se honosí pěknými freskami ze 16. století. Na blízké Piazze Palatina objevíte Oratorio di Sant’Agostinaccio s krásným stropem ze 17. století. Ve Via Umberto se ukrývá Edicola (1354) podivný tabernákl údajně vyhotovený pro velikonoční procesí.

Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza San Benedetto, telefon 0743 – 82 81 73.


Orvieta
nahoru

Orvieto je opravdu strhující. Trůní na 300 metrů vysoké plošině nad vinicemi. Návštěvníci sem přicházejí obdivovat zejména dóm, který se řadí k nejvelkolepějším románsko – gotickým katedrálám v Itálii. V ulici Via Scalza stojí kostelík San Lorenzo in Arari ze 13. století, jehož stěny zdobí fresky zachycující umučení sv. Vavřince (byl upečen na roštu). Via Malabranca vás dovede k San Giovenale. Sant’Andrea na Piazze della Repubblica vyniká jedinečnou dvanáctibokou zvonicí, jež byla součástí původní budovy z 12. století. Pozzo di San Patrizio (Viale San Gallo, telefon 0763 – 34 37 68, otevřeno denně). Tuto obrovskou studnu nechal vyhloubit papež Klement VII. v roce 1527. Měla zásobit město v případě napadení. Stavba 62 metrové šachty, do které míří dvě schodiště se 248 schody, trvala deset let. Museo Archeologico Faina a Museo Civico (Piazza Duomo 29, telefon 0763 – 34 15 11, otevřeno denně a říjen – březen: út – ne).

Trhy se zde konají ve čtvrtek a sobotu.

Informační kancelář: Piazza Duomo 24, telefon 0763 – 34 17 72.


Perugia
nahoru

Staré jádro Perugie se rozprostírá kolem Corsa Vannucci pojmenovaného na počest místního malíře Pietra Vannucciho alias Perugina. Na severním konci leží Piazza IV Novembre, jíž dominuje Fontana Maggiore ze 13. století, kterou ztvárnili Nicola a Giovanni Pisanovi. Vzadu se tyčí dóm z 15. století. Po stranách portálu se všimněte sochy papeže Julia II. (1555) a kazatelny, spodobněné pro kostel San Bernardino (1425) v Sieně. Capella del Santo Anello ukrývá „svatební prsten“ Panny Marie – těžký achát, jenž prý mění barvu podle charakteru svého nositele. Obětinami ověnčený pilíř v hlavní lodi krášlí renesanční malba Madonny delle Grazie od Giana Nicoly di Paolo. Postavě se připisuje zázračná moc a matky sem přicházejí s právě pokřtěnými dětmi. V příčné lodi spočívají ostatky papežů Urbana IV. a Martina IV. Dále od Corsa, na Piazze San Fransesco, stojí Oratorio di San Bernardino (1457 – 61) s pestrobarevným průčelím od Agostina di Duccio. Za starými městskými hradbami na Borgu XX Giugno se rozkládá San Pietro, kostel s nejvýstřednější výzdobou v Perugii. Byl založen v 10. století a přestavěn v roce 1463. V pěkném interiéru vás asi nejvíce zaujme dřevěný kůr (1526). Na Piazze Giordano Bruno naleznete největší kostel v Umbrii San Domenico (1305 – 1632), známý gotickým náhrobkem Benedikta XI. (kolem 1304) a dekorací od Agostina di Guccio. Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (San Domenico, Piazza Giordano Bruno, tel.:075 – 572 71 41, otevřeno denně).

Trhy se zde konají denně.

Informační kancelář: Piazza IV. Novembre 3, telefon 075 – 572 33 27.


Spello
nahoru

Spello patří k nejznámějším vesnicím Spoletského údolí. Proslavilo se hlavně freskovým cyklem od Pinturicchia v Capelle Baglioni v kostele Santa Maria Maggiore (12. – 13. století) ve Via Consolare. Fresky líčí výjevy z Nového zákona. Ve Via Cavour stojí gotický kostel Sant’Andrea (13. století). Ulice se mění ve Via Garibaldi, která vede ke kostelu San Lorenzo, baroknímu klenotu z 12. století. Spello se honosí také římskými rozvalinami jako Porta Consolare a dvouvěžová Porta Venere.

Trhy se zde konají každou středu.

Informační kancelář: Piazza Matteotti 3, telefon 0742 – 30 10 09.

Okolí:Neméně navštěvovanou vesnicí ve Spoletském údolí je Bevagna, která vznikla coby zastávka na cestě Via Flaminia (římská silnice, která protínala tuto část Umbrie). Na náměstí Piazza Silvestri se tyčí dva románské kostely San Silvestro a San Michele (pozdní 12. století).


Spoleto
nahoru

Spoleto, jež založili Umbrové, spravovali jako jednu z nejdůležitějších římských kolonií Langobardi. Polohou v zalesněné krajině patří Spoleto k nejkouzelnějším umbrijským městům. Jeho městskou atmosféru umocňují strhující památky. Na jižním konci náměstí Piazza del Mercato se klene  Arco di Druso, římský oblouk z 1. století po Kristu. Hned vedle uvidíte kostel Sant’Ansano, jehož kryptu pokrývají fresky ze 6. století. Via Aurelio Saffi v severní části náměstí vede ke svatyni Sant’Eufemia. Velmi blízko se před vámi otevře Piazza del Duomo ve tvaru vějíře, s dómem z 12. století. Ze zajímavých kostelů v dolní části města uveďme například San Salvatore ze 4. století. Nedaleko narazíte na svatyni San Ponziano s úchvatným, typicky umbrijským románským průčelím s trojdílným výškovým rozvrhem. Románský kostel San Gregorio na Piazze Garibaldi se datuje do roku 1069. Do jeho úzké fasády a nevýrazné zvonice jsou však zakomponovány fragmenty římských budov. Pinacoteca Comunale (Palazzo Comunale, Piazza del Municipio, telefon 0743 – 21 81, otevřeno út – ne).

Trhy se zde konají v úterý a pátek.

Informační kancelář: Piazza della Libertá 7, telefon 0743 – 22 03 11.


Todi
nahoru

Todi, shlížející do údolí Tibery, patří k nejúžasněji situovaným městům na kopci v Umbrii. Kdysi etruská a později římská osada  s několika kostelíky, třemi strohými veřejnými paláci a mnoha klidnými zákoutími si dodnes uchovala středověký ráz. Většinu lidí sem láká hlavně Piazza del Popolo na němž se vypíná dóm ze 13. století. Byl vystavěn ve 13. století na troskách římského chrámu. Na náměstí se nalézá také Palazzo dei Priori (1293 – 1337) a dva propojené paláce Palazzo dei Capitano (1290) v němž působí Museo Etrusco – Romano i  Pinacoteca Comunale (telefon 075 – 895 61, otevřeno út – ne, v dubnu denně) a Palazzo del Popolo (1213). Několik kroků od náměstí se tyčí kostel San Fortunato (1292 – 1462), pojmenovaný po prvním todiském biskupovi, s bohatě zdobeným gotickým portálem (1415 – 58). Kromě nádherného chóru vás upoutá nejslavnější klenot kostela Madona s dítětem (1432) od Masolona di Panicale.

Trhy se zde konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza Umberto I. 6, telefon 075 – 894 33 95.


Trasimenské jezero
nahoru

Toto jezero je čtvrtým největším v Itálii. Jeho klidné vody a rákosem porostlé břehy vyzařují tiché, melancholické kouzlo. Jezero začali vysoušet již Římané, ale dnes voda pomalu mizí samovolně. Město Castiglione del Lago na opevněném mysu je prostoupeno uvolněnou atmosférou a láká malými písečnými plážemi. Hrad ze 16. století se využívá k letním koncertům. V kostele Santa Maria Maddalena, stojí za pozornost Madona s dítětem (kolem 1500). Passignano del Trasimento má rušnou promenádu a podobně jako Castiglione nabízí výletní plavby na ostrov Isola Maggiore s rozkošnou vesničkou, jež proslula výrobou krajek.

Informační kancelář: Piazza Mazzini 10, Castiglione del Lago, telefon 075 – 965 24 84.

Valnerina
nahoru

Valnerina (údolíčko řeky Nera), vinoucí se širokým pásem východní Umbrie, odvodňuje Monti Sibillini a hory v okolí Norcie. Rozhodně navštivte klášter San Pietro in Valle (Terni, telefon 0744 – 78 03 16, otevřeno denně) nad vesnicí Coleponte. Byl založen v 8. století a patří k jedněm z mála dochovaným památkám z doby Langobardů. Stěny hlavní lodi krášlí mnoho fresek z 12. století. Nicméně mnohem populárnější jsou Castate delle Marmore (informace poskytne turistická kancelář) nedaleko Terni, jež se řadí k nejvyšším (165 m) vodopádům v Evropě.

Informační kancelář: Piazza Garibaldi, Cascia, telefon 0743 – 711 47.