Hlavní stránka Základní informace o Itálii Průvodce po Itálii Dálniční poplatky Webové kamery Předpověď počasí Italská kuchyně Zajimavé odkazy
Základní informace
pro vaše cestování do Itálie


Pasy, víza, práce Pracovní hodiny Otevírací hodiny památek a vstupné Italské svátky Počasí Nejlepší období k návštěvě i k dovolené Měna Telefonování a telefonní kódy Důležitá telefonní čísla Etiketa a spropitné Celní poplatky Daně a vrácení daně z přidané hodnoty Míry Elektrická síť Doprava Hraniční přechody Český konzulát

Doufáme, že vám naším malým pomocníkem alespoň trochu pomůžeme při vašem cestování po Itálii. A i když je to jen pár doporučení, rad a poznámek, které jistě mohou být doplněny o řadu dalších, snad díky nim předejdete některým nedorozuměním, lépe porozumíte lidem i zemi, do které míříte a Bude nás těšit, když vám naše informace budou dobrým rádcem a pomocníkem.Pasy, víza, práce
nahoru

Do Itálie nemusí občané České republiky žádat o vízum, pokud jedou jako turisté a budou v zemi pobývat méně než tři měsíce. Pas ovšem musí být platný následujících šest měsíců po vjezdu do Italské republiky. Abyste mohli později v nezbytném případě doložit délku pobytu, řekněte si o vstupní razítko na rakousko-české hranici. Podle zákona byste se měli do osmi dnů od příjezdu do země zaregistrovat na místní policejní stanici (Questura). Hotely, kempy, hostely a ubytovací agentury to učiní za vás.

Jestliže plánujete v Itálii setrvat déle než tři měsíce, budete si muset zařídit povolení k pobytu (permesso di soggiorno). Zažádat o něj lze na jakékoli hlavní policejní stanici (Questura di Provincia). U pracovního (lavoro) i studijního (studio) povolení vyplníte písemný formulář (domanda) a neopomeňte pasové fotografie a fotokopie pasu.

Pro turistické pobyty platí bezvízová dohoda na dobu 90 dnů. K prokázání délky pobytu se doporučuje žádat o vstupní razítko. Při pozemní dopravě je třeba o něj požádat při překračování vnějších hranic schengenského prostoru.

Dle imigračního zákona je možno požadovat prokázání dostatečných finančních prostředků. Nařízení italského ministerstva vnitra upravuje požadované prostředky jak k vydání víza, tak ke vstupu na území Itálie, a to jak za účelem turistiky, tak za pracovním účelem (viz níže uvedený přehled):

Délka pobytu Počet účastníků cesty
  Jeden účastník Dva a více účastníků
od l do 5 dnů celková pevná částka 269,60 celková pevná částka 212,81
od 6 do 10 dnů částka na osobu a den 44,93 částka na osobu a den 26,33
od 11 do 20 dnů pevná částka 51,64 pevná částka 25,82
  částka na osobu a den 36,67 částka na osobu a den 22,21
nad 20 dnů pevná částka 206,58 pevná částka 118,79
  částka na osobu a den 27,89 částka na osobu a den 17,04Dostatek finančních prostředků lze prokázat hotovostí, bankovními nebo pojistnými zárukami, kreditními tituly, dokladem o předplacení potřebných služeb nebo dokladem o finančních zdrojích v Itálii. Nařízení nezakotvuje odlišné požadavky pro děti.

Možnost cestování na pozvání osoby, která se zaváže hradit výdaje pobytu cizince, již byla novým imigračním zákonem zrušena. Při kontrole na letištích někdy vyžadují pohraniční orgány zpáteční letenku a pojištění pro případ nemoci a úrazu. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých.

Existuje přihlašovací povinnost. Přihlášení k pobytu má být uskutečněno do 8 dní od vstupu do země. Hotely, kempy a turistické ubytovny provádějí přihlášení automaticky. Ohlašovací povinnost platí i pro cizince zproštěné vízové povinnosti.

Nesplnění ohlašovací povinnosti, resp. neprokázání délky pobytu v Itálii, italská policie okamžitě postihuje - viníkovi hrozí vyhoštění a zákaz vstupu na určené období, často 5 let (s platností do celého schengenského prostoru).

Hodláte-li v Itálii pracovat, je nutné se navíc prokázat potvrzením o budoucím zaměstnání, nebo jiným dokladem o finanční podpoře.

V případě studijního povolení si musíte obstarat dopis od dané školy či univerzity, s podrobnostmi o kurzu. Na italském velvyslanectví v České republice vám k němu vystaví oficiální průvodní dopis nebo prohlášení. Budete také potřebovat potvrzení o tom, že v případě nemoci nebo nehody budou náklady uhrazeny. Doporučujeme uzavřít souhrnné pojištění.

V Itálii je obtížné získat povolení k práci. Práci lze domluvit na místě, protože se přitom tolik nehledí na předpisy a zákony. Většinou lze získat práci při sezónních sklizních ovoce a v malých hospůdkách v turistické sezóně. Sklizeň jablek začíná od září až do konce listopadu, vinná réva od září, třešně, meruňky a broskve v červnu, jahody od května.Pracovní hodiny
nahoru

Typický italský pracovní den začíná v 8.00 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 nebo 19.00 hod., od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9.00-17.00 (po italsku "orario continuato") s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jdete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice.

Státní úřady zavírají ve 14.00 hod. Obchody jsou obvykle otevřeny od 8.30 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod nebo 13.30 hod. a od 15.30 hod. nebo 16.00 hod. do 19.00 nebo 20.00 hod., ve větších městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, pracovní dobu bez přerušení dodržují také obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů.

Mnoho obchodů, především s potravinami, má jedno odpoledne v týdnu zavřeno.Otevírací hodiny památek a vstupné
nahoru

Italská muzea se zvolna přizpůsobují novým předpisům, jež zejména na severu nařizují otevírací dobu denně od 9 h do 19 h, kromě dvou pondělků v měsíci a samozřejmě státních svátků. V zimě se však většina státních institucí vrací k původní návštěvní době od 9 h do 13 h v úterý až sobotu a v neděli od 9 do 12.30 h. Soukromá a menší muzea si tento čas naopak určují sama, a tak doporučujeme si vše předem ověřit telefonicky. Archeologická naleziště bývají přístupná od 9 ráno do jedné hodiny před západem slunce (úterý-neděle). Do kostelů se většinou dostanete od 7 hodiny ranní do 23.30 a od 16 h do 19 h. Většinou ovšem turisty nepouští dovnitř během bohoslužeb.

K návštěvě některých římských památek, například vatikánské knihovny, potřebujete písemné povolení, které obdržíte na adrese: Comune di Roma Soprintendenze Comunale, Piazza Campitelli 7, Roma, tel. 06-67103238, fax 06-6792258.

Vstupné se obecně pohybuje mezi 3 - 10 €, ale některé je i podstatné vyšší (např. sikmá věž v Pise 15 €). Do kostelů se sice vstupné neplatí, ale často najdete u vchodu pokladničku na dobrovolné příspěvky, které se poté obvykle použijí na opravy. Nikoli všude mají studenti nárok na slevu, avšak mnohá státní muzea a archeologické památky mohou zdarma obdivovat občané ze zemí EU, mladší 18 let a starší 60 let. Padesátiprocentní slevu na vstupném do mnoha muzeí a historických objektů mohou získat také držitelé jedné z mezinárodních karet, například GO 25, ISIC nebo Euro 26. Slevy se běžně poskytují také turistickým výpravám.Italské svátky
nahoru

Banky a většina pracovišť mají zavřeno:

Nový rok (1. ledna),
Tři králové (6. ledna),
Velikonoční pondělí (duben, svátky jsou již od Zeleného čtvrtku),
Den Osvobození (25. dubna),
Svátek práce (1. května),
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna),
Všech svatých (1. listopadu),
Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince),
Vánoce (25. prosince),
Svátek Sv. Štěpána (26. prosince).Počasí
nahoru

Klima Itálie je velmi rozdílné a dosahuje extrémních rozdílů od mrazu ve vysokých polohách Alp a Apenin až po polotropická vedra podél pobřeží Ligurského moře a západního pobřeží jihu Itálie. V nízko ležících regionech a mírných úbočích Apenin mezi Florencií a Římem jsou zimy velmi mírné; středozemní proudění zpříjemňují dlouhá, suchá léta. Sever je známý umírněným podnebím. Jsou zde místní rozdíly, a to podle nadmořské výšky.

Cestujete-li do Itálie časně zjara či na podzim, vezměte si lehké až středně teplé šaty a plášť do deště. V zimě budete potřebovat na jihu lehký převlečník a na severu zimní plášť.

Ve městech je nejpříjemněji na jaře a na podzim, neboť teploty se nevyšplhají příliš vysoko.Nejlepší období k návštěvě i k dovolené
nahoru

Italská města a historické památky jsou mezi turisty nesmírně populární, a to byste měli brát v úvahu. Do Říma, Florencie a Benátek proudí nejvíce návštěvníků od jara do října, proto si ubytování rezervujte dostatečně dlouho dopředu. V srpnu ve městech ruch obyčejně trochu utichá, neboť jejich obyvatelé se uchylují před horkem k moři. Například nejlevnější ubytování v hotelu můžete ve Florencii najít právě v srpnu. O Velikonocích Řím zaplaví poutníci a v Benátkách se v únoru ocitne u příležitosti slavného karnevalu třikrát více turistů než místních obyvatel.

Přímořská letoviska praskají ve švech v červenci a v srpnu, zatímco v červnu a září tu potkáte méně výletníků, a přitom jim počasí stále přeje. Na začátku léta bývají pláže i moře ještě neuvěřitelně čisté. Právě horkost a suchost hlavně velkých a větších italských měst v srpnu a také forma jakýchsi celozávodních dovolených vylidní italská města a zahltí přímořská letoviska. I když Italové ví, že za dovolenou v srpnu zaplatí dvakrát tolik, co v červenci a dvaapůlkrát více než na začátku července, nic je nezastaví. Poslední týden v srpnu je už na leckterých místech levnější, začátek září je potom minimálně čtyřikrát i více levnější než už zmiňovaný srpen. Každopádně z června nemusíte mít obavu, od začátku června je už i v severní Itálii velmi teplo a voda už začíná být příjemně vlažná. Poslední roky jako by si počasí dělalo z turistů blázny a v červnu bývá stálejší počasí než v červenci, kdy se přece jen objevují teplotní výkyvy a bouřky.

Období od prosince do března se považuje za lyžařskou sezónu, i když první sníh často napadne už v listopadu.Měna
nahoru

Dnem 1.1.2002 byla uvedena do oběhu nová měna EUR, která se tak stala národní měnou 12 členských států Evropské unie. Nová jednotná měna euro tak nahradila původní měny zemí Belgie, Finska, Francie, Irska, Lucemburska, Německa, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska a také Itálie.

Měnová jednotka euro má mezinárodní zkratku EUR, jako symbol se používá písmeno (pro centy pak písmeno c). 1 EUR = 100 centů (cca 1937 lir = cca 31 Kč)

Peníze můžete proměnit v bankách a směnárnách nebo i cestou ve směnárenském automatu (na letišti, nádraží, ve velkém supermarketu). Ve většině hotelů, restaurací a obchodů můžete platit také eurošeky a kreditními kartami.

Evropská měna je tvořena z mincí v hodnotě 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€ a bankovek v hodnotě 20€, 50€, 100€, 200€ a 500€.

Eurobankovky

Náměty na jednotlivých bankovkách
- na lícové straně eurobankovek slouží za vzorový motiv okna a brány symbolizující ducha otevřenosti a spolupráce v Evropě. Na lícní straně všech eurobankovek je také 12 hvězd Evropské unie a shluk žlutých koleček nalevo od hlavního obrazce.

- na rubové straně eurobankovek je vyobrazen most jednoho ze sedmi období historie evropské architektury. Mosty jsou metaforou pro úzkou spolupráci a komunikaci mezi národy Evropy a ostatních světadílů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové platidlo, uvádíme základní ochranné prvky pravých platidel plus obrázky bankovek.Telefonování a telefonní kódy
nahoru

Telefonní karty (carta nebo scheda telefonica) prodávají v barech, u novinových stánků a v tabacchi. Nejnovější veřejné automaty mají návod k obsluze ve čtyřech světových jazycích (italštině, angličtině, francouzštině a němčině). Jazyk se volí stisknutím pravého horního tlačítka. Telefony najdete i v barech a restauracích. Ve větších městech objevíte telefonní hovorny (Telefoni), kde vám přidělí kabinku. Hovor uhradíte při odchodu. Za tuto službu se neúčtuje sice žádný poplatek, avšak ověřte si sazby za hovory.

Používání telefonu na karty:
1. zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón;
2. zasuňte do přístroje telefonní kartu;
3. displej zobrazuje zůstatek jednotek na kartě;
4. vytočte číslo a počkejte na spojení;
5. pokud vám zbývají jednotky a chcete volat ještě jednou, zmáčkněte tlačítko dalšího hovoru;
6. pokud na kartě docházejí jednotky, vsuňte do otvoru novou. Až platnost staré karty vyprší, přístroj automaticky vezme novou;
7. po ukončení hovoru vám přístroj vrátí kartu.

Po Itálii je mnoho telefonních automatů, které jsou jak na mince, tak i na telefonní karty.
Telefonní kartu si zakoupíte v hodnotách 2,58 nebo 5,16 €. Karta je obdélníková a v pravém horním rohu má perforovaný růžek, ten vám značí neporušenost karty. Před použitím růžek odtrhněte, na kartě máte vizuálně a přehledně naznačenou, kterou stranou zasunete kartu do přístroje. Nejprve ovšem zvedněte sluchátko, aparát se vám ohlásí oznamovacím tónem a vyzve vás k vhození mince nebo k zasunutí telefonní karty. Po vložení se vám karta ohlásí a ohlásí aktuální stav svojí hodnoty.
Po skončení hovoru kartu vyjměte, pokud náhodou zapomenete, přístroj vám dá pípáním zvukové znamení, že máte kartu odebrat.

V Itálii jsou tři operátoři mobilních telefonů - TIM, Omnitel a Wind. Zjistěte si, dříve, než odjedete do Itálie, jaké jsou poplatky za spojení u jednotlivých operátorů. U některých je lepší přijímat hovory, u druhých zase volat, u dalších třeba posílat SMS. Mobilním telefonům se v Itálii říká cellulare nebo někdy familiárněji telefonino.

V označených automatech můžete použít také svoje kreditní karty VISA. Doporučujeme telefonovat v době od 22.00 do 8.00 hod. nebo v neděli, kdy jsou poplatky nejnižší. Připomínáme, že z veřejných automatů lze volat do zahraničí přímo. Vytočíte "00420" (tedy Českou republiku) potom předčíslí města, ale bez nuly, např. pro Brno "5" a pak účastnické číslo.

Telefonní předvolba pro Itálii z ciziny je 0039. Kód např. Florencie je 055, Benátek 041, Říma 06 a Milána 02.
Pokud budete volat někdy do Itálie z ciziny, nezapomeňte, že v Itálii se vytáčí i ona první nula v meziměstském kódu. Tento měziměstský kód (po našem UTO) vytáčíte i při běžném místním hovoru!Důležitá telefonní čísla
nahoru

112 … policie, karabiníci
113 … první pomoc
115 … požárníci
116 … silniční pomoc (soccorso stradale) s nonstop provozem, služba patřící ACI.
Etiketa a spropitné
nahoru

V italské společnosti jsou stále zakořeněny tradice a Italové bývají velmi společenští. Mezi jednotlivými generacemi existují jisté stupně vztahů - zatímco stejně staré nebo mladší kamarády pozdravte slovem ciao (ahoj, používá se při příchodu i při odchodu), starší přivítejte slovem piacere (těší mně), buon giorno (dobrý den, používejte během dopoledne, asi do oběda) nebo buona sera (dobrý večer, časově používejte klidně už od oběda, nic nezkazíte) a při loučení nezapomeňte říci arrideverci (nashledanou, starším a váženým lidem můžete spíše říci arridevederLa, mnohem zdvořilejší a formálnější varianta).

Italové bývají k zahraničním návštěvníkům obvykle přátelští. Když vstoupíte do obchodu nebo baru, je zvykem pozdravit univerzálním buon giorno nebo buona sera, a to samé platí i při odchodu (můžete říci také arrideverci). Někdy můžete použít i neutrální salve. Italové vám také ochotně poradí, nevíte-li kudy dál. Pokud nemluvíte italsky, oslovte dotyčného na ulici scusi (promiňte) a poté mu řekněte jméno nebo název místa, kam se chcete dostat. Na poděkování (grazie) vám Ital většinou odpoví prego (není zač).

Italům velmi záleží na oblečení a neobvyklý či odvážný oděv budí pozornost kolemjdoucích. V církevních institucích nezapomeňte na přísná pravidla zakazující odhalený trup, ramena a kolena. Nepsaným zvykem italské módy je, že oblečení by mělo působit nákladně. Pokud dva lidé mají na sobě stejný oděv, je to proto, že Italové jsou v módě konzervativní, podobně jako v mnoha dalších aspektech každodenního života.

V restauraci, kde není do výsledné sumy započítáno obslužné (couvert, cca 15%), spropitné očekávají. K účtu v restauracích se obvykle přidává kolem 10 procent, ale číšníci očekávají další spropitné ve výši 50 centů na osobu. Spropitné nepředpokládají v žádném z rodinných restauračních zařízení. Řidiči taxíků by měli být odměněni spropitným podle kvality služby - obvykle 8 - 10% nebo 1 €. Spropitné pro hotelový personál pak 0,5 - 1 €, to podle standardu hotelu. Uvaděči v kině a v divadle očekávají malé spropitné za doprovod k sedadlům (ovšem není už mnoho kin, kde ještě bývají uvaděči). Něco dejte také kostelníkovi nebo kustodům zvláště pokud otevřou kostel nebo muzeum kvůli vám nebo mimo normální otevírací hodiny. Nikdy nedávejte nižší spropitné než 50 centů.Celní poplatky
nahoru

Bezcelně lze do Itálie dovážet věci osobní potřeby:
- 200 ks cigaret,100 ks cigaret o váze 3 g/ks, 50 ks doutníků, 250 g tabáku,
- alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (1 l alkoholických nápojů s obsahem 22 %, 2 l likéru nebo šumivého vína nepřesahující 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ),
- 50 g parfému, 1/4 l toaletní vody, - 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje.

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.

Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000,- Euro, nad uvedenou částku je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.Daně a vrácení daně z přidané hodnoty
nahoru

Daň z přidané hodnoty neboli IVA, jak se jí říká v Itálii, se obvykle pohybuje ve výši od 12 - 35% je zahrnuta v ceně zboží. Návštěvníci, kteří nejsou občany Itálie mohou požadovat vrácení IVA ze zboží, když opouští EU, připravte se však na složitou proceduru. Ze zmíněného důvodu doporučujeme obchody s nálepkou "Euro Free Tax". Tady předložíte prodejci svůj pas a vyplníte příslušný formulář, a daň vám ihned odečtou z ceny položky. Další možností je ukázat na celnici při cestě domů zboží a účtenku. Tu vám orazítkují a můžete ji doručit zpátky do prodejny, odkud vám nakonec daň pošlou.Míry
nahoru

Metrický systém je standardem v celé Itálii.Elektrická síť
nahoru

Italská elektrická síť má napětí 220 voltů, 50 Hz, střídavý proud. Zásuvky jsou v kontinentálním stylu, s dvěma okrouhlými hroty, dají se však do nich strčit jen tenké kolíky. Prodávají se v mnoha různých velikostech, mnohdy bez zjevného účelu. Ne všechny zástrčky dokážete zapojit do zásuvky, neboť v Itálii chybí tzv. "nulák", tedy hrot, jenž trčí ze zástrčky a kvůli němuž ji k zásuvce nepřipojíte. Každý hotel má ovšem buď standardizované zásuvky nebo připravenou mezizástrčku na recepci. Podobnou mezizástrčku (adaptér - spina di adattamento) můžete koupit v každých Domácích potřebách (Elettrodomestici) za cca 1,6 €.Doprava
nahoru

Itálie má velmi rozvětvenou síť silnic a jízda je nejpříhodnějším způsobem, jak se seznámit s krajinou. Ovšem jsou tu poplatky a benzín je drahý. Pokud se rozhodnete pronajmout si auto, potřebujete platný národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičské oprávnění (vydává je Policie ČR). Doprava je v Itálii pravostranná, tak jsme na to zvyklí z České republiky. Zahraniční turisté mohou využít bezplatné pomoci v nouzi od Italského Automobilového Klubu (Automobile Club d´Italia - ACI, Via Marsala 800, Řím, tel: +39 06 49981).

Po cestě raději využívejte odpočívadel, neboť každý týden býváme svědky havárií českých turistů, kteří neodhadnou svoje možnosti. V pátek v noci a v sobotu bývají odpočívadla s občerstvením u benzinových pump (v Itálii "Area servizio") v letní sezóně přeplněná, hlavně toalety, pokud tedy nepotřebujete brát benzín nebo jíst, používejte menších odpočívadel, i zde jsou toalety a nebývá tu tak plno. Tento typ odpočívadel je však pouze v Rakousku, na italské straně se s nimi nesetkáte (respektive pár jich najdete během prvních kilometrů za rakouskou hranicí).

V případě nouze slouží pro tísňová volání dva druhy hlásičů, vzdálené od sebe asi 2 km. Dálnice jsou vybaveny speciální signalizací, která upozorňuje na jakékoli nebezpečí.

Pohonné hmoty natankujte především u nás a než vjedete na italské území - bezolovnatý benzín (95 okt.) stojí v Itálii 1,084 až 1,106 €, nafta 0,884 až 0,891 €, LPG 0,50 €. Pokud chcete alespoň trochu ještě ušetřit,všimněte si, zda u některých stojanů není cedule "Fai da te" ("Obslužte se sami"), kde přijde benzin na 1,062 až 1,067 €, nafta 0,858 až 0,867 €. Jde ale pouze o stojany takto označené.

Pokud míříte dál do Itálie, možná by pro vás bylo výhodné natankovat ve Slovinsku, kde je cena benzínu a nafty v podobných relacích, jako u nás. Jednoduchá odbočka je např. následující: pod Udine se vydejte v místě, kde se rozděluje dálnice na Venezia a Terst, na Terst, po 6 kilometrech sjeďte z dálnice na Gorizii (sjezd Villesse dálniční poplatek 6,60 €). Na hranice vede dvojproudová rychlá silnice. Před hranicí neodbočujte na Gorizii (i když i tam byste mohli natankovat a také se najíst, těsně před hranicí je výborná restaurace se spoustou druhů pizzy, kterou vám zabalí i s sebou).

Benzín ve Slovinsku můžete platit v eurech (směna na slovinské tolary se díky poplatkům nevyplatí).

Použití bezpečnostních pásů je v Itálii povinné, i na zadních sedadlech, pokud tam jsou. Za nerespektování je pokuta 32,80 až 131,20 €. Ve výbavě musí být červený trojúhelník (pokuta nejméně 55 €). Povinné je používat světla při průjezdu tunelem (pokuta 25 €). Podle novely italského silničního zákona s účinností od 07.08. 2002 jste povini svítit kromě obvyklých případů (snížená viditelnost, noc a pod.) zajízdy po dálnici a hlavních mimoměstských komunikacích vždy. Dále mobilní telefony lze používat výhradně se sadou handsfree nebo headset. Telefonování za jízdy 32,80 - 131,20 €. Sankce za opilost jsou uplatňovány při zjištění hladiny alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.

Rychlostní limity: auto - v obci 50 km/h (s karavanem 50 km/h), na silnici 90 km/h (80 km/h), na dálnici 130 km/h (100 km/h).

Za překročení do 10 km/hod. 32,80 až 131,20 €, 10 - 40 km/hod. 131,20 až 524,79 €, nad 40 km/hod. 328,00 až 10311,99 € a odebrání řidičského průkazu na 1 - 3 měsíce, respektive na 3 - 6 měsíců, je-li řidič držitelem průkazu méně než 3 roky.

Při vyšší hladině alkoholu v krvi činí pokuta od 328,00 až 10311,99 €, případně odebrání ŘP na dobu od 15 dnů do 3 měsíců nebo uvěznění do 1 měsíce. Za opakovaný přestupek během jednoho roku odebrání ŘP na 1 -6 měsíců.

Při převozu kola na zadní stěně kempového přívěsu musí být označeno červeným čtvercem 50x50 cm se čtyřmi červenými odrazkami v rozích.

Na dálnici je zakázán soukromý odtah vozidel. Za umístění botičky na auto se platí pokuta 25 až 65 €. Ve městě je přejíždění z jednoho pruhu do druhého v jednom směru zakázané. V zimním období je většinou povinné použité sněhových řetězů. Italská policie nerozlišuje přestupky cizinců stejně jako místních řidičů. Do Itálie je zakázán je dovoz pohonných hmot v rezervních kanystrech, nebezpečných zvířat, nástrojů, léků a syrového masa. Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení od našeho veterináře s vyznačením, že bylo očkováno proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů a musí být přeloženo do italštiny. Psi na veřejnosti musí mít náhubek a být na vodítku.Hraniční přechody
nahoru

s Rakouskem

Brenner na dálnici z Innsbrucku je nejlépe vybavený přechod, kde můžete také obdržet turistické mapy a informace. V sezóně, o některých víkendech nebo kolem svátků bývá přechod přeplněný.

Přes Tarvisio vede nejrychlejší cesta z Vídně do Benátek.

Eosia Pass (8-22 hod.), Rombo Pass (8-20 hod., do května a od října, potom nonstop), Brenner Pass, S. Candino - Arhbach, Croce Carnico Pass, Nassfeld (1.10.-31.5. od 7-23 hod., nonstop).


se Slovinskem

Fusinetaghi - Ratece,
Predil Pass (duben - listopad),
Stupizza - Robic,
Cassa Rossa - Nova Gorica,
Santt´Andrea - Rozna Dolina,
Fernetti - Sezana,
Pese di Grozzana - Kozina,
Rabuise - Skofije,
S. Bartolommeo - Lazaret.


se Švýcarskem

Great St. Bernnard Tunnel,
Great Bernard Pass,
Ponte Ribellasca - Camedo Locarno (5-24 hod.),
Piaggio di Valmara - Madonna (v pondělí 7:30-12 hod., neděle zavřeno),
Ponte Tresa, Ponte Chiasso,
Brogeda (sobota 7-12 hod., neděle zavřeno),
Maslianico - S. Simone (v pondělí 6-21 hod., neděle 7-21 hod.),
Oria (Vasolda),
Splungen Pass (v sezóně 6-22 hod., 1.7.-31.8. 5-24 hod.),
Villa di Chiaventa,
Tirano - Piattamala - Campolocogno (8-20 hod.),
Gioro di S. Maria - Wormser Joch (6-22 hod., červenec - srpen),
Tubre - Mustair (6-24 hod.).Český konzulát
nahoru

Pro případ potřeby uvádíme potřebné adresy:
velvyslanectví v Římě - Ambasciata della Repubblica Ceca - Via dei Gracchi 322, tel.: 3278741-4
konzulát v Benátkách (červen - srpen): Venezia - Corte Contarino 1583/A, tel.: (041) 5210383, fax: (041) 5210319.

Pomoc českým občanům v nouzi

MZV při pomoci českým občanům v těchto situacích vychází především z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích publikované pod č. 32/1969 Sb. (zejména čl. 5, odst. a) a ve smyslu této úmluvy chrání zájmy českých státních příslušníků v cizině. Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v platném znění, MZV zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. V souladu s vnitřními předpisy MZV zastupitelský úřad ČR v zahraničí poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu v cizině ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele a není schopen řešit svoji situaci bez této pomoci, a to na základě žádosti o pomoc ze strany občana nebo jeho osoby blízké.

Pravidla pro poskytnutí pomoci v nouzi najdete na internetových stránkách MZV ČR www.mzv.cz. Pomoc v nouzi se uplatňuje dle konkrétního případu a potřeb.